Kottenytt maj 2016

Kottenytt maj 2016

Tack för allt fix på arbetsdagen till er alla som var här. Vi har firat nalledagen och alla före detta skolklubbsbarn från förra året har varit här och hälsat på en eftermiddag. Ett uppskattat återseende. Vi har härliga skogsutflykter för kottar och stora fröbarn varje tisdag fm. Fröna går till skogen någon mer förmiddag per vecka och försöker då även äta frukt i skogen. Alla måste ta ansvar för att kontrollera att vår grind är stängd. Det är endast vuxna som öppnar/stänger grinden. Vid ett flertal tillfällen har grinden stått öppen. Vi ser emellanåt risker med att barn skulle kunna bli påkörda på parkeringen. Vi ber alla tänka på att parkera så säkert som möjligt då det många gånger är trångt och risk för att en olycka kan ske. Tänk på att det finns flera bra parkeringsmöjligheter nära förskolan. Vi ber alla att hålla en låg hastighet längs hela vår väg, vi har föräldrar, barn och pedagoger som går/cyklar på vår väg.

Återigen ber vi er föräldrar laga trasiga hällor. Trasiga hällor gör att barnen lättare blir blöta och att hällan kan snurra in sig runt cykelpedalerna och barnet surras fast runt pedalen. Tack!

Miljö & Hälsa har varit här på inspektion för städ & ventilation. Några punkter fick vi med oss att arbeta mer med. Bl.a. att våta moppar skall hängas på hinkens kant för torkning. Info finns på insida hink avsett för moppar. Vi måste bli tydligare med skriftlig dokumentation då städ och annat löpande arbete utförs. Därför är det extra viktigt att alltid fylla i checklistor etc. Vi har också alla ett ansvar att göra skriftliga avvikelser vid t.ex. städ, ventilation etc. Det kommer finnas avvikelse/klagomålslappar i städskrubben eller så kan man mejla gruppansvarig/Marika. Meddela oss även med andra eventuella avvikelser så som säkerhet. Tack!

Arbetsplanerna där ni kan läsa förskolans årsarbete finns att läsa på hemsidan och/eller på avdelningarnas anslagstavlor. Det är bra information där ni får inblick/delaktighet i hur vi arbetar och varför på Kotten.

Nu går det bra att mejla in sjukdom och annan info direkt till avdelningarna 🙂 . kotten@mfkotten.se eller froet@mfkotten.se Viktigt att mejla båda avdelningarna om man har barn på båda avdelningarna och infon rör bägge barnen. Vi kommer att läsa av Ipaden kl nio varje förmiddag. Om ni behöver ett svar eller infon är mer akut ber vi er ringa oss då vi inte har möjlighet att ha mer än sporadisk koll under dagen.

Kom ihåg årsmötet & föreningsmöte torsdag den 28 april kl 19:00.

Torsdag den 19 maj kommer vi att fira förskolans dag/drop-in. Lediga frön & kottar är välkomna mellan kl 09:00-12:00. Mer info kommer på ytterdörrarna.

Tisdag den 24 maj är vår Storutflykt. Mer info kommer separat men även den dagen är lediga frön & kottar välkomna under del av dagen för att kunna vara med på utflykten.

Boka gärna in sommarfesten onsdag den 8 juni kl 16:00. Då sommarfesten alltid hålls utomhus (oavsett väder)behöver vi ej ta hänsyn till hur många vi är (säkerhet/brand). Passa därför gärna på att bjuda med t.ex. mor & farföräldrar så dom får möjlighet att uppleva vår sommarfest. Vi bjuder även alltid in de nya familjerna som kommer att börja till ht-16 så dom får möjlighet att komma hit och uppleva det som väntar för deras barn.

 

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

Öppet hus på Kotten

Varmt välkomna på Öppet Hus hos oss tisdagen 7 november kl 17:30-18:30.
Alla är välkomna och ingen anmälan krävs. Hoppas vi ses!