Föreningen

Engagerade föräldrar skapar

och driver vår fantastiska

och välfungerande förskola.

Lövkrattardag hösten 2022

Föräldraansvar

Föreningen drivs som ett icke vinstdrivande föräldrakooperativ och det innebär att du som förälder förväntas delta aktivt i ditt barns förskola. Varje föreningsmedlem förväntas bidra med sitt ideella engagemang och arbete med upp till 40 timmar per läsår. Till största del innebär detta skötsel av ute/inne miljö, skötsel av fastigheten och/eller styrelseuppdrag.
Föräldraengagemanget är en av de viktigaste grundstenarna till att vi har en så fin och välmående förskola. Allt vi föräldrar gör i föreningen går direkt tillbaka till barnen. Utan insatser från föräldrarna hade vi inte kunnat bedriva en sån bra verksamhet som vi har idag.
Målning av ny lekstuga juni 2023

Arbetsgrupper

För att alla områden på förskolan ska fungera på bästa sätt har vi delat in årets olika arbetsuppgifter och uppdrag i olika grupper. När man blir medlem i föreningen blir man också tillfrågad vilken arbetsgrupp man vill tillhöra. Exempel på dessa grupper är: Fix och trix, trivselgruppen, fastighetsgruppen, innemiljö och utegruppen. Under årets gång får man sedan hjälpa till med sådant som behöver göras. Tex: Laga sånt som gått sönder, sätta upp hyllor, fylla på sand i sandlådan, kratta löv mm.
Lövkrattardag hösten 2022

Arbetsdagar & jourstäd

Två ggr/år är det arbetsdag på Kotten. Då hjälps alla till att fixa det som ska göras och föräldrarna ges tillfälle att lära känna varandra. Trevlig samvaro förenas med nytta där alla drar sitt strå till stacken under dagen. I pausen brukar vi fika eller grilla korv tillsammans. Som förälder på Kotten ansvarar du för jourstädning ca två ggr/termin och vid behov kan det även behövas hjälp med andra sysslor under årets gång.
Arbetsdag våren 2023

Styrelse/Huvudman

Som förälder på Kotten har du direkt inflytande på förskolan (förutom den pedagogiska verksamheten som pedagogerna ansvarar för) och styrelsen består givetvis av representanter från familjerna. Styrelsen har till uppgift att se till att verksamheten fungerar. På styrelsens ansvar ligger bland annat budgetarbete, arbetsgivaransvar och hyresförhandlingar med fastighetsägaren. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och en gång om året hålls årsmöte då valberedningen presenterar de styrelsemedlemmar som sedan väljs in i styrelsen. Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningen. Tillsammans är det vi föreningsmedlemmar som är förskolans arbetsgivare. Vi går efter kommunens maxtaxa.
Lövkrattardag hösten 2022