Marika

Marika

Förskollärare, Montessoripedagog och Förskolechef.

Erika

Erika

Förskollärare och Biträdande förskolechef

Juliana

Juliana

Barnskötare och Montessoripedagog.

Viktoria

Viktoria

Montessoripedagog.

Lena

Lena

Barnskötare och läser till Montessoripedagog.

Emilia

Emilia

Förskollärare – föräldrarledig

Jenny

Jenny

Kock

Anna

Anna

Personal

Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten utifrån de uppsatta mål och riktlinjer som gäller för att bedriva förskoleverksamhet.

Vi i personalen försöker i enlighet med pedagogiken att ta tillvara på de perioder i barnens liv då barnen känner lust  efter ny kunskap. Vi finns tillhands för att möta barnens behov. Vi ger barnen frihet och möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga.

Vi anser att barnen alltid bör mötas med respekt. Vår personal är utbildade som barnskötare, förskollärare och/eller montessoripedagoger.

adminPersonal