[rev_slider_vc alias=”Kotten”]

Avdelningen Kotten 3-6 år

På avdelningen Kotten stärks självförtroendet hos barnen då miljön är anpassad efter deras förutsättningar. Det är 22 barn i gruppen. De klarar enkelt av att utföra saker självständigt i den förberedda miljön. Kottens mål är bl a att barnen skall utveckla såväl motorik som koncentrationsförmåga. Stor vikt läggs även vid att barnen skall lära sig att samarbeta och visa hänsyn och känna glädje tillsammans.

Vi integrerar temaarbeten varje läsår som en naturlig del i verksamheten, där barnen är delaktiga. Skapande, skogsutflykter, sagopåsar, sång och mycket annat ingår i den vardagliga verksamheten.

Skolklubben

Skolklubben är för de äldsta barnen på kotten. Syftet med verksamheten är att ge barnen utmaningar som är förberedande inför skolstarten. Det är under den sista terminen som vi upplever att barnen börja kunna ta till sig mer utmaningar utanför förskolans närmiljö, på ett tryggt och hållbart sätt. Utifrån barnen och gruppens behov och önskan planerar pedagoger och barn gemensamma aktiviteter och utflykter.

En vanlig dag på Kotten

06:45-09:00

När barnen kommer på morgonen brukar vi mjukstarta med läsning eller någon annan lugn sysselsättning. Barnen får själva välja vilket materiel de vill arbeta med.

09:00-09:30

Vid den här tiden har vi fruktstund.

09:30-10:50

Verksamheten fortsätter i Montessori anda.

11:00-11:30

Samling då vi sjunger, presenterar något materiel eller leker.

11:30-12:00

Vid den här tiden äter vi lunch som dagens dukbarn presenterar.

Eftermiddag efter lunch går alla barn ut. Under sommarhalvåret är vi oftast ute hela eftermiddagen om vädret tillåter och äter då även mellanmål ute.

Under den kalla årstiden är vi ute till ca 14:00 då barnen går in och äter mellanmål. Resten av dagen består då av självvalda aktiviteter.

adminAvdelning Kotten: 3-6 år